Projecten


Waterdichte constructie Mölndalsån – E05 Korsvägen

Waterbouw & Infra

Vooronderzoek NEN 5725 Dijkvakken Eilandspolder

Milieu & Ruimte

Dijkversterking Marken: milieukundig onderzoek hergebruik materialen

Milieu & Ruimte

Vervangen markeringsinstallatie schietterrein Marnewaard

Waterbouw & Infra

Zuivering van verontreiniging industrieterrein Dordrecht

Milieu & Ruimte

N307 Roggebot- Kampen

Onderzoek m.b.t. herinrichting N307 Roggebot- Kampen

Milieu & Ruimte

Algerasluis; Baggeren slib vanaf betonvloeren en andere verhardingen

Milieu & Ruimte

Paalfundering Strandclub Zee golfbelasting

Belastingen paalfundering Strandclub Zee

Waterbouw & Infra

KLIC-data in het ArcGIS-platform binnen MH Poly

Milieu & Ruimte

Afzinken Caissons als fundering voor de Çanakkale 1915-brug, Turkije

Waterbouw & Infra

Engineering en begeleiding L-Jetty

Industrie & Constructies

Waterbodemonderzoek voor de ontpoldering van de Hedwige- en Prosperpolder

Milieu & Ruimte

Ontwerp van sluis en uitvoeringsmethodiek in Södertälje

Waterbouw & Infra

Ontwerp kofferdam Scheldekaai Antwerpen (België)

Waterbouw & Infra

Afzinkequipment en afzinken Marieholm tunnel in Zweden

Waterbouw & Infra

Hydraulische ankerlier en verhaallier

Industrie & Constructies

Aanpassing perrons P76

Industrie & Constructies

Ontwerp sluis Havenkwartier Assen

Waterbouw & Infra

Waterbodemonderzoek en saneringsplan Beneden-IJssel

Milieu & Ruimte

Waterbodemonderzoek verruiming Eemsgeul-Eemshaven-Noordzee

Milieu & Ruimte

Rioolrenovatie en revitalisering van de Drechtsteden

Milieu & Ruimte

Waterbodemonderzoeken ligplaatsen Calandkanaal

Milieu & Ruimte

Engineering Piping opslagtank Maasvlakte

Industrie & Constructies

Plaatsen nieuwe Botlekbrug: grootste verticale hefbrug ter wereld

Waterbouw & Infra

Afzinkengineering aquaduct N31 Harlingen

Waterbouw & Infra

Verkennend waterbodemonderzoek kribvakken en langsdammen Kribverlaging fase III

Milieu & Ruimte

Vijzeloperatie brug te Limmel, Maastricht

Waterbouw & Infra

Ontwerp scheepswerf in Venezuela

Waterbouw & Infra

Olieterminal Constanta Roemenië

Waterbouw & Infra

Meerboeiverankering : Winnende detaillering voor minder hinder

Waterbouw & Infra

Ontwikkeling habitat voor de reparatie van een gasleiding in Javazee

Waterbouw & Infra

MOSE-project: Droge habitat voor werkzaamheden onderwater

Waterbouw & Infra

Afmeersysteem voor getijdeturbines Raz Blanchard

Waterbouw & Infra

afzinktunnel

Afzinktunnel Busan-Geoje Fixed Link, Korea

Waterbouw & Infra

Sluisontwerp Blauwe As

Waterbouw & Infra

Natte waterbouw – kusten, rivieren & landwinning

Waterbouw & Infra

Drijvende stabiliteit van een transportband Noorwegen

Waterbouw & Infra

Afzinktunnel in Santos te Brazilië

Waterbouw & Infra

(Tijdelijke) verplaatsing aanlegsteigers Houthaven

Industrie & Constructies

Uitbreiding van ligplaatsen in de haven van Constanta, Roemenië

Waterbouw & Infra

Ontwerp visvriendelijke sifon

Waterbouw & Infra

Aqua-Shell: een onconventionele bekistingstechniek

Waterbouw & Infra

Studie scheepshelling Mombasa te Kenia

Waterbouw & Infra

Habitat voor scheepshellingrenovatie te Galati, Roemenië

Waterbouw & Infra

Grondvloer en kraanfundering evenementenhaven Amsterdam

Waterbouw & Infra

Söderström afzinktunnel Stockholm

Waterbouw & Infra

Tijdelijke hijsvoorziening tbv kraanschip ‘Thialf’

Industrie & Constructies

Ontwerp drukvat Duiker Combustion Engineers

Industrie & Constructies

Civieltechnisch onderzoek wijk Croonenburgh gemeente Oud-Beijerland

Milieu & Ruimte

Sluis Empel: Remming– en geleidewerken

Waterbouw & Infra

Combinatie MH Poly – GEO2 als adviseurs en begeleiders bij bouwrijp maken Waterrijk te Boskoop

Industrie & Constructies

MOSE-project: Ontwerp afzinkponton voor stormvloedkering Venetië

Waterbouw & Infra

Controleberekening van rollenkluizen

Industrie & Constructies

Verkennend bodemonderzoek Krommeweg 3 te Hendrik-Ido-Ambacht

Milieu & Ruimte

In-situ partijkeuringen en verkennend waterbodemonderzoek Tennisvereniging TC’73

Milieu & Ruimte

Verkennend bodemonderzoek voormalige baggerspecieloswal te Schiedam

Milieu & Ruimte

Spoedbemonstering waterbodem na calamiteit

Milieu & Ruimte

Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek talud Petroleumhaven te Amsterdam

Milieu & Ruimte

Certificering grondstromen ‘Ruimte voor de Rivier’-project Kribverlaging fase III

Milieu & Ruimte

Partijkeuringen Grond conform Bouwstoffenbesluit zanddepot/depotlocatie IJmuiden

Milieu & Ruimte

Herberekening scheepshelling Santiago de Cuba

Waterbouw & Infra

Remmingwerken en meerpalen voor de tweede Julianasluis in Gouda

Waterbouw & Infra

Strandhuisjes te Julianadorp aan Zee

Industrie & Constructies

Verkennend waterbodemonderzoek watergangen ‘Het Huys ten Donck’

Milieu & Ruimte

Habitat voor GINA-profiel reparatie in Zuid-Korea

Waterbouw & Infra

Studie fietsverkeersstromingen gemeente Gouda

Waterbouw & Infra

Vloer- en fundatiecontrole voor een nieuw te plaatsen warmtewisselaar

Industrie & Constructies

Verkennend land- en waterbodemonderzoek nostalgische haven Sas van Gent

Milieu & Ruimte

Verkennend waterbodemonderzoek Brabantse en Sliedrechtse Biesbosch

Milieu & Ruimte

Verkennend waterbodemonderzoek watergangen gemeente Ouderkerk

Milieu & Ruimte

Ontwerp staalconstructie voor verplaatsing filterunit op silo

Industrie & Constructies

Grondwatermonitoring sanering Kop Nijverheid Dordrecht

Milieu & Ruimte

Monitoring waterbodem Noordzeekanaal en aanliggende havens

Milieu & Ruimte

In-situ partijkeuring bij herinrichting van de openbare ruimte vrijkomende grond

Milieu & Ruimte

Certificering grondstromen ‘Ruimte voor Rivier’-project kribverlaging Waal, fase II

Milieu & Ruimte

Noord-Zuidlijn Centraal Station Amsterdam

Industrie & Constructies, Waterbouw & Infra

Milieukundige begeleiding bij onderhoudsbaggerwerkzaamheden Voorhaven in Deventer

Milieu & Ruimte

Chemisch afvalwaterbestendige kelder voor een chloorplant

Industrie & Constructies

Coupure en duikerconstructie retentiebekken Beegden

Waterbouw & Infra

Begeleiding baggerwerkzaamheden Oude-Rijn, Rijn-Schiekanaal, De Zijl en De Kaag

Milieu & Ruimte

Dampoort-aquaduct N57 (provincie Zeeland)

Waterbouw & Infra