Project - Certificering grondstromen ‘Ruimte voor Rivier’-project kribverlaging Waal, fase II

Certificering grondstromen ‘Ruimte voor Rivier’-project kribverlaging Waal, fase II


Project

MH Poly heeft de vrijkomende grond voor rivierproject Kribverlaging Waal fase 2 onder certificaat gebracht voor de afzet van de grond in andere projecten.

 

Projectomschrijving
MH Poly heeft de vrijkomende grond voor rivierproject Kribverlaging Waal, fase 2, bij de verlaging van ca. 120 kribben onder certificaat gebracht ten behoeve van de afzet van de grond in andere projecten. Het betreft hier een milieuhygiënische en civieltechnische keuring van individuele partijen grond in overeenstemming met SIKB protocol 9335-1 en SIKB protocol 9335-9. Beide protocollen zijn onderdeel van de nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® productcertificaat en het NL BSB® productcertificaat voor grond.

De grond is vervolgens nadat het is vrijgekomen gekeurd en onder de regelgeving van het Besluit bodemkwaliteit afgezet in grondwerken elders, o.a. de terpen in het ‘Ruimte voor Rivier’-project Overdiepsche Polder.

Projectwerkzaamheden
- BRL 9335, protocol 1 en protocol 9 projectcertificatie;
- Keuring individuele partijen grond conform protocol 1001;
- Bijhouden Grondstromen administratie BRL 9335;
- Verstrekken KOMO® productcertificaten bij uitgeleverde partijen grond.