Project - Rioolrenovatie en revitalisering van de Drechtsteden

Rioolrenovatie en revitalisering van de Drechtsteden


Project

MH Poly levert een totaalpakket dat de gemeenten ontzorgt en met een bestek in de markt kan worden gezet. Voor het project zijn diverse onderzoeken op grootschalige locaties uitgevoerd, waaronder winkel- en bedrijfsgebieden en woonwijken.

 
Aanleiding

Het vervangen van het riool en het revitaliseren van het projectgebied.

Werkwijze

Het project werd uitgevoerd in nauw overleg met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid als vertegenwoordiger van de gemeenten. Daardoor konden we het project na de start steeds verder finetunen. Bodemonderzoeken vormden de basis. In enkele gevallen moest een BUS-melding of saneringsplan worden opgesteld en ingediend. De sanering zelf werd uiteraard milieukundig begeleid en achteraf geëvalueerd. Vervolgens is de algemene grondwaterkwaliteit onderzocht op een breed parameterpakket met betrekking tot lozing van vrijkomend grondwater (bemalingswater) op het oppervlaktewater of het riool. Daarna zijn asfalt- en funderingsonderzoeken gedaan.

Resultaat

Doordat we zoveel facetten hebben onderzocht, konden we een compleet materiaalstromenadvies aanbieden. Hierin hebben we de mogelijkheden om vrijkomende materialen te verwerken duidelijk op een rij gezet.

Download project