Milieu & Ruimte

Advies- en ingenieursbureau MH Poly staat voor jarenlange ervaring in het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van milieukundige en civieltechnische onderzoeken.

Milieu en ruimte zijn twee zaken waar we als maatschappij steeds zuiniger mee omgaan. Zo is bijvoorbeeld (water)bodemonderzoek onmisbaar bij de realisatie van natte en droge infra. MH Poly heeft hier veel ervaring mee. We nemen in iedere fase van het project de zorg uit handen. Met nauwkeurig milieukundig en civieltechnisch onderzoek en advies vooraf, maar ook tijdens de uitvoering, begeleiding en evaluatie van het project. Zowel voor overheidsinstanties als voor aannemers en industrieën hebben we inmiddels veel creatieve oplossingen mogen aandragen. Nauwkeurig, efficiënt en altijd passend binnen wetgeving en beleid. Hieronder vindt u een overzicht van Milieu & Ruimte-projecten waaraan MH Poly heeft meegewerkt.

Dennis Hut

Adviesgroepmanager Milieu & Ruimte

Voor meer informatie over onze Milieu & Ruimte projecten: dhu@mhpoly.nl