Project - Verkennend bodemonderzoek Krommeweg 3 te Hendrik-Ido-Ambacht

Verkennend bodemonderzoek Krommeweg 3 te Hendrik-Ido-Ambacht


 

Projectomschrijving
De Krommeweg 3 te Hendrik-Ido-Ambacht betreft een perceel met een oude leegstaande woning. De opdrachtgever heeft plannen om de bestaande woning te slopen en ter plaatse nieuwbouw te realiseren. Voor de aanvraag van de bouwvergunning is het vereist de milieuhygiënische bodemkwaliteit te kennen.

Om een beeld te verkrijgen van de bodemkwaliteit is door MH Poly Consultants & Engineers een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform NEN 5740. Dat houdt in dat op basis van de oppervlakte van de onderzoekslocatie en eventueel verdachte locaties (bv. voormalige ondergrondse olietank) ter plaatse een aantal boringen en peilbuizen geplaatst zijn. De grond- en watermonsters zijn vervolgens in een AS 3000 gecertificeerd laboratorium geanalyseerd.

Na toetsing en interpretatie van de analyseresultaten is een rapport geschreven en een milieukundig advies opgesteld. In dit geval is gebleken dat bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de aanvraag van een bouwvergunning en het toekomstige gebruik.

Projectwerkzaamheden
- Milieuhygiënisch veldwerk conform VKB-protocollen 2001 en 2002;
- Verwerken en interpreteren analyseresultaten;
- Schrijven van de  rapportage;
- Milieukundig advies opstellen.