Project - In-situ partijkeuring bij herinrichting van de openbare ruimte vrijkomende grond

In-situ partijkeuring bij herinrichting van de openbare ruimte vrijkomende grond


 

Projectomschrijving
Bij de voorgenomen rioolvervanging en aanleg van parkeervoorzieningen bij het restaurant “Villa Augustus” komt grond vrij die binnen de regelgeving van het Besluit bodemkwaliteit elders hergebruikt wordt. In opdracht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zijn de betreffende partijen grond in-situ bemonsterd en milieuhygiënisch onderzocht in overeenstemming met het gestelde protocol in de BRL 1000, protocol 1001.

Projectwerkzaamheden
- Uitvoeren historisch vooronderzoek;
- Het op basis van de (her)inrichtingsplannen definiëren van de te bemonsteren partijen grond en hiervoor opstellen van een monsternemingsplan BRL 1000, protocol 1001;
- Uitvoeren monsterneming twee in-situ partijen grond conform het gestelde in de BRL 1000, protocol 1001;
- Rapportage resultaten en uitgevoerde werkzaamheden.