Project - Partijkeuringen Grond conform Bouwstoffenbesluit zanddepot/depotlocatie IJmuiden

Partijkeuringen Grond conform Bouwstoffenbesluit zanddepot/depotlocatie IJmuiden


 

Projectomschrijving
In opdracht van Rijkswaterstaat Noord Holland zijn door MH Poly Consultants & Engineers meerdere partijkeuringen grond uitgevoerd ter plaatse van een depotlocatie en een zanddepot aan de Noordersluisweg te IJmuiden (gemeente Velsen-noord).
De aanleiding voor de te verrichten partijkeuringen is een brief van de regionale Milieudienst aan Rijkswaterstaat, waarin men stelt dat ter plaatse van een zanddepot (asbestverdachte) categorie 1 een niet toepasbare grond mogelijk is toegepast,  afkomstig van de depotlocatie van Rijkswaterstaat. Hierbij is niet exact geregistreerd welke partij waar is toegepast en zijn de partijen wellicht gemengd.

Om de situatie duidelijk te krijgen zijn 11 (deel)partijen onderscheiden en middels partijkeuringen gericht onderzocht. De partijkeuringen dienen enerzijds ter vastlegging van de situatie ter plaatse van het zanddepot en anderzijds ter verificatie van de milieukundige kwaliteit van de achtergebleven partijen op de depotlocatie. Daarna kan bepaald worden of de partijen grond als onderdeel van de bodem mogen worden beschouwd of dat de partijen grond (alsnog) terugneembaar dienen te worden toegepast.

Op basis van de verkregen gegevens is een rapportage opgesteld met een duidelijk overzicht van de kwaliteit en kwantiteit van de diverse partijen. Uit de resultaten blijkt dat het toegestaan is een aantal partijen als bodem toe te passen; deze hoeven daarom niet te worden verwijderd. Een deel van de partijen mag niet als bodem worden toegepast, maar wel als categorie 1 grond (met onbeperkte toepassingshoogte) in een functioneel werk. Eén partij is beoordeeld als niet herbruikbaar en deze dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

Projectwerkzaamheden
- Partijkeuringen conform VKB-protocol 1001 / NEN 5707;
- Visuele inspectie asbestverdachte materialen, analyse plaatmateriaal;
- Inmeten partijen;
- Toetsen en interpreteren analyseresultaten;
- Berekenen van de hoeveelheden;
- Uitwerking rapportage en advies vervolgstappen;
- Overleg en afstemming Bevoegd Gezag.