Project - Verkennend bodemonderzoek voormalige baggerspecieloswal te Schiedam

Verkennend bodemonderzoek voormalige baggerspecieloswal te Schiedam


 

Projectomschrijving
De gemeente Schiedam wil in de nabije toekomst op de plaats van een oude baggerspecieloswal aan de Munsterstraat een sportpark aanleggen. Deze baggerspecieloswal grenst aan het toekomstige tracé van de rijksweg A4, waardoor concrete plannen pas na de aanleg van de rijksweg kunnen worden uitgevoerd.

Gedurende de aanleg van de rijksweg gebruikt Rijkswaterstaat de oude loswal als depotlocatie voor verschillende partijen grond. Deze partijen zijn afkomstig uit de aanwezige voorbelasting van de rijksweg.

Het uitgevoerde bodem- en grondwateronderzoek legt de huidige verontreinigingssituatie op het terrein vast. Eventuele gebruiksbeperkingen en ontwikkelingsmogelijkheden worden eveneens geïnventariseerd met het oog op toekomstig gebruik.

Projectwerkzaamheden
- Uitvoeren historisch vooronderzoek (NEN 5725);
- Opstellen onderzoeksopzet in de NEN 5740 strategie VED-HE;
- Uitvoeren veldwerkzaamheden conform BRL 2000, protocollen 2001 en 2002;
- Opstellen rapportage met daarin de verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden, de onderzoeksresultaten en advies in relatie tot de ter plaatse voorgenomen werkzaamheden.