Industrie & Constructies

Advies- en ingenieursbureau MH Poly staat voor jarenlange ervaring in het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van milieukundige en civieltechnische onderzoeken.

Deze discipline is het meest divers van allemaal. Dat maakt het leuk en uitdagend voor ons, maar lastig om u een goed beeld te geven van alle uiteenlopende projecten die eronder vallen. Een groot deel speelt zich af in fabrieken, ondernemingen en tankparken. Werkzaamheden die we daar uitvoeren zijn o.a. piping/leidingwerk, ontwerp- en uitvoeringstekeningen, constructieberekeningen, schrijven van een plan van aanpak, ondersteuning bij aanbestedingen en het maken van planningen en begrotingen. Daarnaast kunnen we een praktijksituatie snel inzichtelijk maken met een 3d-visualisatie. Het snel en accuraat in beeld brengen van deze situatie is ideaal voor het (her-)inrichten van een ruimte. Onderstaande projecten geven een indicatie van wat we doen, maar dit is zeker niet alles. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden!

Marco Buijsen

Adviesgroepmanager Industrie & Constructies

Voor meer informatie over onze Industrie & Constructie projecten: mbu@mhpoly.nl