Project - Civieltechnisch onderzoek wijk Croonenburgh gemeente Oud-Beijerland

Civieltechnisch onderzoek wijk Croonenburgh gemeente Oud-Beijerland


Project

Naar aanleiding van de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel in de wijk Croonenburgh is op vraag van de gemeente Oud-Beijerland een civieltechnisch onderzoek uitgevoerd.

 

Projectomschrijving
Naar aanleiding van de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringstelsel in de wijk Croonenburgh is op vraag van de gemeente Oud-Beijerland een civieltechnisch onderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek was de bepaling van hergebruikmogelijkheden van de vrijkomende grond bij ontgraving.

Het onderzoek had betrekking op negen straten. Op basis van eerder uitgevoerd onderzoek was het reeds bekend dat de bodem ter plaatse zandlagen en zandige kleilagen bevatte. Voor MH Poly Consultants & Engineers omvatte de opdracht om met een gerichte onderzoeksinspanning te onderzoeken of het zand en de klei van voldoende civieltechnische kwaliteit was om binnen het project te hergebruiken. Na het nemen van representatieve monsters is in een geaccrediteerd laboratorium een reeks RAW-proeven uitgevoerd, zijnde: zand in aanvulling of ophoging, draineerzand en zand in zandbed.

Na toetsing van de resultaten aan de eisen in de standaard RAW-bepalingen (CROW) is het rapport geschreven en een advies opgesteld. Bij onderhavig project is gebleken dat enkel het zand van voldoende civieltechnische kwaliteit is om binnen het project te hergebruiken.

Projectwerkzaamheden
- Veldwerk;
- Verwerken, toetsen en interpreteren analyseresultaten;
- Schrijven van de rapportage;
- Civieltechnisch advies opstellen.