Project - Waterbodemonderzoeken ligplaatsen Calandkanaal

Waterbodemonderzoeken ligplaatsen Calandkanaal


Project

Samen met advies- en ingenieursbureau RPS heeft MH Poly een waterbodemonderzoek uitgevoerd in het hart van het Rotterdamse havengebied.

 
Aanleiding

Het creëren van nieuwe ligplaatsen ter hoogte van het noordelijk talud van het Calandkanaal, tegenover de Petroleumhavens. Doel is extra afmeercapaciteit voor zowel binnenvaart- als zeeschepen. Uiteraard moet het talud tussen de waterlijn en de toekomstige ligplaatsen stabiel zijn. Daarom is het talud in het ontwerp bekleed met steenbestorting. Voor deze steenbestorting aangebracht kan worden, moet de bodem eerst slibvrij gemaakt worden. De combinatie van slib en het risico op afschuiven van de steenbestorting kan namelijk zorgen voor instabiliteit van het talud.

Werkwijze

Eerst is gefaseerd een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd conform NEN 5720. Dat houdt in dat de aard, kwaliteit en hergebruikmogelijkheden van het gebaggerde slib met een Vibro Corer in kaart zijn gebracht. De te baggeren laag bleek op sommige plaatsen wel 2,5 meter dik! Van een groot deel van de taluds kon de baggerspecie naar aanleiding van de onderzoeksresultaten over de Noordzee verspreid worden.

Resultaat

Het waterbodemonderzoek en de verwijdering van de sliblaag heeft gezorgd voor groen licht voor de bouw van de nieuwe ligplaatsen met steigers.