Project - Afzinkequipment en afzinken Marieholm tunnel in Zweden

Afzinkequipment en afzinken Marieholm tunnel in Zweden


 
Project

Tussen 2013 en 2018 heeft MH Poly meegewerkt aan de realisatie en het afzinken van de Marieholm tunnel in Götheborg Zweden. MH Poly is vanaf de aanbestedingsfase tot aan het afzinken van het derde en tevens laatste tunnelelement betrokken geweest.

Projectomschrijving

De Marieholm tunnel vormt een onderdeel van het grotere Marieholm Connection Project, waarbij zowel een brug als een afzinktunnel worden gebouwd om de verbinding tussen Tingstad en Marieholm te verbeteren. De 500 meter lange afzinktunnel wordt gevormd door drie elementen en een cut-en-cover gedeelte. De bouw van de tunnel is in 2014 begonnen en zal naar verwachting in 2020 afgerond worden.

MH Poly is al tijdens de aanbesteding in 2013 als onderdeel van een consortium bij het project betrokken. Gedurende de aanbesteding heeft MH Poly meegedacht over de verschillende manieren van afzinken. Na het gunnen van het project heeft MH Poly zich gericht op het ontwerpen van de tijdelijke constructies die nodig zijn om het afzinken van de drie tunnelelementen mogelijk te maken. MH Poly heeft tijdens het afzinken de consortium geadviseerd en ondersteund.

Projectwerkzaamheden

- Opstellen ontwerpnota (bepaling alle uitgangspunten en randvoorwaarden voor het afzinkontwerp);
- Ontwerp (tot en met uitvoeringsontwerp) van alle tijdelijke constructies die relatie met het afzinken hebben zoals: Afzinkponton, toegangsschacht, kopschotten, ballasttanks, tijdelijke opleggingen, onderstroomsysteem, ankerpunten en lieren en de sluitvoegconstructie om het laatste element waterdicht te verbinden met het bouwdok in de toerit;
- 2D- en 3D-visualisaties van de activiteiten;
- Begeleiding tijdens het afzinken.

Publicatie

Bekijk hier de publicatie in het internationale tijdschrift 'Tunnelling and Underground Space Technology incorporating Trenchless Technology Research'

Download project