Project - Sluis Empel: Remming– en geleidewerken

Sluis Empel: Remming– en geleidewerken


 
Projectomschrijving

De realisatie van het project omvat het ontwerpen en uitvoeren van een nieuwe vaarweg tussen de Maas en Den Dungen. Het gaat om één sluiscomplex in Empel en één in Berlicum. In Empel kan het wegverkeer over het sluiscomplex rijden om de route vervolgens over de Empelsedijk te vervolgen. MH Poly heeft in samenwerking met VSF de beide voorhavens uitgewerkt op D.O. niveau.

Projectwerkzaamheden

- Voorhaven Noord: drijvend remmingwerk met afloopvoorzieningen;
- Voorhaven Zuid: vast remmingwerk met afloopvoorzieningen;
- Het opstellen van de berekeningsrapportages met de volgende onderdelen: dukdalven, wacht– en opstelplaatsen, fuiken, afloopvoorzieningen (vakwerkbruggen);
- Tekenwerk.

Download project