Project - Verkennend land- en waterbodemonderzoek nostalgische haven Sas van Gent

Verkennend land- en waterbodemonderzoek nostalgische haven Sas van Gent


 

Projectomschrijving
In het kader van de overdracht van de nostalgische haven te Sas van Gent van Rijkswaterstaat Zeeland naar de gemeente Terneuzen is door MH Poly Consultants & Engineers een verkennend land- en waterbodemonderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek betrof het vastleggen van de milieuhygiënische kwaliteit van de land- en waterbodem ter plaatse van de onderzoekslocatie.

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek (historische informatie en beschikbare gegevens) en het gestelde in de normen NEN 5740 (landbodem) en NEN 5720 (waterbodem) zijn er monsters genomen van zowel de land- als waterbodem. Voor het bemonsteren van de waterbodem is gebruik gemaakt van een vibro-corer. De monsters zijn onderzocht in een AS 3000 gecertificeerd laboratorium.

Na toetsing en interpretatie van de analyseresultaten is een rapport geschreven en een conclusie opgesteld. Met de betrekking tot de geplande overdracht vormt het rapport voor beide partijen een belangrijk document.

Projectwerkzaamheden
- Milieuhygiënisch veldwerk conform VKB-protocollen 2001 en 2003;
- Toetsen en interpreteren analyseresultaten;
- Schrijven van de  rapportage;
- Milieukundig advies opstellen.