Project - MOSE-project: Ontwerp afzinkponton voor stormvloedkering Venetië

MOSE-project: Ontwerp afzinkponton voor stormvloedkering Venetië


Project

Het MOSE-project moet Venetië gaan beschermen tegen hoog water. Ook MH Poly draagt haar steentje bij met het ontwerpen van het afzinkponton.

 

Projectomschrijving
Venetië is de afgelopen 100 jaar 23 centimeter gezakt en wereldwijd stijgt de waterspiegel. In 2001 besloot de Italiaanse regering dan ook tot de aanleg van een stormvloedkering, genaamd het MOSE-project. Het MOSE-project moet Venetië gaan beschermen tegen hoog water en wordt op dit moment gebouwd. De kering bestaat uit 78 holle stalen deuren die gescharnierd verankerd liggen in grote betonnen caissons die in de bodem zijn verzonken.

Projectwerkzaamheden
Bij dit mega project, met een bouwtijd van meer dan 10 jaar,  zijn vele partijen betrokken. Ook MH Poly draagt haar steentje bij met het ontwerpen van het afzinkponton.  Het afzinkponton moet de betonnen caissons in een sleuf in de zeebodem bij Chioggia gaan plaatsen. Samen met afzinkaannemer Strukton is het ontwerp tot stand gekomen. Ook zijn er uitgebreide modelproeven gedaan bij Deltares, om het  dynamisch gedrag van dit afzinkponton te onderzoeken.

De grote uitdaging van dit project was de zeer korte doorlooptijd voor het ontwerp van definitieve systeemkeuze tot de oplevering van het definitief ontwerp: welgeteld 9 weken! Het MH Poly team is er in geslaagd om samen met onze partner Haak en van Ham, een voor onze klant zeer voordelig ontwerp neer te leggen.

Werkzaamheden MH Poly

- Opstellen uitgangspunten op basis van de design base;
- Modelleren numeriek model van het ponton t.b.v. analyse dynamisch gedrag (golven);
- Stabiliteitsberekening van het ponton met toetsing DNV;
- Varianten studie hijsframes;
- Sterkte berekening ponton met hijsconfiguratie (3D model in Scia Engineer);
- Vermogensberekening 60-tons lieren;
- Sterkte berekening bevestigingspunt van het onderblok met het caisson;
- Sterkte berekening van de 500 tons hijsblokken;
- Uitvoeringstekeningen van het hijsframe, bevestigingspunt  en de deck-layout;
- 3D model van het ponton met caisson in Inventor t.b.v. 3D-presentatie tekeningen.

Download project