Project - Spoedbemonstering waterbodem na calamiteit

Spoedbemonstering waterbodem na calamiteit


 

Projectomschrijving
In 2011 is bij het transport een onderlosser met saneringspecie afkomstig uit de Dordtsche Biesbosch gekapseisd. De saneringsspecie is hierbij terechtgekomen in de vaargeul van het Zuid-Hollandsch Diep, ter hoogte van de meeste oostelijke punt van de Sassenplaat.

Op verzoek van het waterdistrict van Rijkswaterstaat heeft MH Poly de dag na het kapseizen de waterbodem ter plaatse bemonsterd. Eén en ander om te bepalen of de, in het watersysteem terechtgekomen, baggerspecie een negatief effect heeft (gehad) op de waterbodemkwaliteit.

Projectwerkzaamheden
- Opzet onderzoek conform NEN 5720
- Uitvoering spoed bemonstering waterbodem conform BRL 2000, protocol 2003;
- Spoedanalyse waterbodemmateriaal
- Terugkoppeling resultaten analyse in relatie tot de bekende waterbodemkwaliteit en kwaliteit specie vervoerd in de onderlosser