Project - Waterbodemonderzoek voor de ontpoldering van de Hedwige- en Prosperpolder

Waterbodemonderzoek voor de ontpoldering van de Hedwige- en Prosperpolder


 

In Zeeuws-Vlaanderen wordt, door het Tijdelijk Maatschap Baggerwerken Decloedt & Zn, Jan De Nul en Aertssen, hard gewerkt aan het project ‘Realisatie van estuariene natuur in de Hedwige-Prosperpolder Hulst & Beveren’. Dit project gaat over de ontpoldering van de Hedwige- en Prosperpolder.

Maar voordat de ontpoldering kan beginnen dient alle waterbodem onderzocht te worden conform de geldende normen. Voor het onderzoek dat noodzakelijk is op de Hedwigepolder is MH Poly ingeschakeld. Wij verzorgen het veldwerk en de daarbij behorende rapporten die gebruikt kunnen worden als milieuhygiënische verklaring in de zin van de Regeling bodemkwaliteit.

Met een milieuhygiënische verklaring wordt de rapportage van het uitgevoerde (water)bodemonderzoek bedoeld die gebruikt kan worden als bewijsstuk bij het indienen van een Bbk-melding (Besluit bodemkwaliteit).

Wij, van MH Poly, zijn uiteraard trots dat wij mogen meewerken aan zo’n groot project dat ervoor gaat zorgen dat de estuariene natuur in Nederland (en België) vergroot wordt.