Project - Sluisontwerp Blauwe As

Sluisontwerp Blauwe As


Project

MH Poly heeft, voor een nieuwe waterweg in Assen, een sluisontwerp gemaakt dat zich onderscheidt van een conventionele sluis.

 
Projectomschrijving

De gemeente Assen heeft Van den Herik te Sliedrecht de opdracht gegeven voor het project ‘Het bevaarbaar maken van de Blauwe As’. Dit project betreft de realisatie van een waterweg in Assen. Project de Blauwe As heeft als doel om het gebied langs het Kanaal aantrekkelijker te maken tot een mooie, leefbare en levendige plek met een grote belevingswaarde voor de stad en haar bewoners. De heropening van de vaarweg geeft een impuls aan de levendigheid, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit rondom het Kanaal.

MH Poly heeft voor Van den Herik de schutsluis, benedenhoofd, bovenhoofd, vaarweg en damwanden ontworpen. Het kunstwerk betreft een schutsluis, die zich onderscheid van een conventionele sluis door de combinatie van nieuwe, duurzame materialen die aansluiten op het beeldkwaliteitsplan van Van den Herik en de gemeente Assen. In het ontwerp is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden van het plangebied en de aansluiting/inpassing ervan op de omgeving, met het beeldkwaliteitsplan als leidraad.

De constructieve scope voor MH Poly bestaat uit:
1. Het sluisontwerp, bestaande uit Bovenhoofd, Schutkolk en Benedenhoofd.
2. De verticale oeverbescherming (damwand).
3. Natuurvriendelijke oeverbescherming

De werkzaamheden zijn zelfstandig door MH Poly uitgevoerd en zijn middels periodiek overleg met de opdrachtgever gecommuniceerd en waar nodig afgestemd. In fasen zijn de werkzaamheden uitgevoerd: vanaf de ondersteuning van Van den Herik bij de aanbesteding, naar het voorontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO) tot  het uiteindelijke uitvoeringsontwerp (UO). Deze laatste fase is momenteel in uitvoering en wordt gecombineerd met de uitwerking van een grondstromenplan.

Projectwerkzaamheden

De volgende (ontwerp)werkzaamheden zijn binnen dit project uitgevoerd:
- Rapportage; plan van aanpak, duurzaamheid, werkgelegenheid (social return), toelichting van de tekeningen, planning, bouwfasering en een 3D-view.
- Ontwerpwerkzaamheden en rekenwerk aangaande de sluis (sluiswanden incl. dilataties, sluishoofden, afweging prefab betonwand vs. insitu-beton), damwanden (klapankers als alternatief), remmingwerk en geohydrologische situatie (bemaling, afweging bentonietmatten/kunststoffolie)).
- Vervaardigen van overzichtstekeningen, aanzichten, doorsneden, details, vorm- en wapeningstekeningen.

Download project