Project - (Tijdelijke) verplaatsing aanlegsteigers Houthaven

(Tijdelijke) verplaatsing aanlegsteigers Houthaven


Project

MH Poly heeft een controlerende en adviserende taak gehad bij het tijdelijk verplaatsen van steigers in de Houthaven.

 

Projectomschrijving
Vanwege de bouwactiviteiten in de Houthaven is het noodzakelijk dat er woonboten tijdelijk worden verplaatst. Na de bouwwerkzaamheden worden de woonboten in fasen teruggebracht naar de Houthaven om daar, aan de hand van het nieuwbouwplan, een definitieve ligplaats te krijgen. Het verplaatsen van de woonboten heeft ook invloed op de drijvende aanlegsteigers, deze moeten eveneens een andere tijdelijke locatie krijgen. MH Poly heeft een controlerende en adviserende taak gehad tijdens het verplaatsen van de steigers.

Projectwerkzaamheden
- Overleg op locatie t.b.v. 1e bouwvergadering;
- Bestekstekeningen loopbruggen, sluitstukken en trappen;
- Controle werktekeningen loopbruggen, sluitstukken en trappen;
- Aanpassen van de werkomschrijving;
- Vervaardigen van werkomschrijving met daarbij behorende bijlagen;
- Het maken van een nota van inlichtingen;
- Het maken van een prijsvergelijking en een proces-verbaal.