Project - Ontwerp scheepswerf in Venezuela

Ontwerp scheepswerf in Venezuela


Project

Het project betreft de realisatie van een scheepswerf geschikt voor schepen tot 750 ton, bestaande uit de hoofdhal met daarvoor een “transfer area” en een scheepshelling.

 

Projectomschrijving

Het project betreft de realisatie van een scheepswerf geschikt voor schepen tot 750 ton, bestaande uit de hoofdhal met daarvoor een "transfer area" en een scheepshelling. Naast de hoofdhal bevindt zicht een loods (warehouse) t.b.v. opslag materieel. De hoofdhal is gefundeerd op stalen buispalen (open en gesloten punt). De warehouse is gefundeerd op een stroken fundering. De Transfer area is een op staal gefundeerde betonnen bak waarbij het ontgravingsgewicht overeenkomt met het gewicht van het schip zodat zettingen worden voorkomen. 'In de transfer area rijdt een "cradle" voor het transport van de schepen in dwarsrichting.

 

Projectwerkzaamheden

Ontwerptraject: Voorlopig ontwerp - Definitief ontwerp – Uitvoeringsontwerp

Engineering van fundatie Hoofdhal en Warehouse en transfer area. Voor het ontwerp van de scheepshelling zijn diverse varianten onderzocht, waaronder een scheepslift van 1000 ton. Vervaardigen van vorm- en wapeningstekeningen (in engels / spaans) inclusief bijbehorende rapportages. Vervaardigen van werktekeningen t.b.v. de upper cradle en side cradle voor het transport van de schepen van het water naar de scheepshal.

Download project