Waterbouw & infra

MH Poly staat voor jarenlange ervaring in het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van milieukundige en civieltechnische onderzoeken.

Nederland is een waterland. Daardoor hebben we inmiddels veel ervaring in het ontwerpen van uiteenlopende waterbouwkundige constructies. Ook wereldwijd hebben wij bijgedragen aan onderwaterconstructies, zoals afzinktunnels, sluizen, duikers, aanlegsteigers, golfbrekers en oeververdedigingen. Naast waterbouwkundige constructies vallen onder Waterbouw & Infra de achterlandverbindingen en bijbehorende ‘droge’ infrastructuur, zoals bruggen en viaducten. Met onze creatieve oplossingen en uitvoeringsmethoden hebben we inmiddels een betrouwbare referentielijst opgebouwd.

Bard Louis

Adviesgroepmanager Waterbouw & Infra

Voor meer informatie over onze Waterbouw & Infra projecten: bbl@mhpoly.nl