Project - Vervangen markeringsinstallatie schietterrein Marnewaard

Vervangen markeringsinstallatie schietterrein Marnewaard


Project
Projectomschrijving

In het Waddengebied liggen verschillende terreinen van Defensie waar oefen-, schiet- en vliegactiviteiten en amfibische oefeningen worden gehouden.

Op schietbaan en oefenterrein Marnewaard dient de buitendijkse markeringsinstallatie te worden vervangen. De markeringsinstallatie geeft de “onveilige zone” aan op de schietbaan op de Marnewaard. In de onveilige zone kunnen projectielen terechtkomen, waardoor mens en dier in gevaar komt. De installatie bestaat uit wad- en kwelderpalen, die zijn gesitueerd vóór én langs de kust van de Marnewaard. Op het wad staan 10 buispalen met daarop een markerings-/waarschuwingsinstallatie, dit worden wadpalen genoemd. De buispalen dienen volledig te worden vervangen. Daarnaast staan er 12 palen in het kweldergebied vlak voor de dijk aan de oostkant en 1 kwelderpaal aan de noordzijde, dit worden ook wel kwelderpalen genoemd. De kwelderpalen worden ook in zijn volledigheid vervangen.

De schietbaan Marnewaard ligt in het noorden van Groningen ten oosten van Lauwersoog. De markeringspalen staan in de Waddenzee en in de kwelder langs de Ommelanderzeedijk.

Over MH Poly en dit project

MH Poly heeft opdracht gekregen van Beens Groep voor het maken van een uitvoeringsontwerp van 10 wadpalen en de fundering van 12 kwelderpalen, die gebruikt gaan worden als markeringspalen op schietterrein Marnewaard. Hierbij was een onderdeel het optimaliseren van het al eerder opgestelde Definitieve Ontwerp (DO).
We hebben ook oplossingen geboden om de flensverbinding tussen de onder- en bovenbouw van de constructie boven de waterlijn te brengen. Hierdoor kunnen de palen eenvoudiger geïnstalleerd worden.
De wadpalen worden ingetrild met behulp van een trilblok. Om ervoor te zorgen dat de wadpaal tijdens het trillen niet wordt beschadigd door het trilblok, is een adapter/hulpstuk ontworpen dat aan de flensverbinding kan worden verbonden. Hieraan kan het trilblok bevestigd worden.

Projectwerkzaamheden
  • Optimalisatie buispalen van de wadpalen uit het DO ontwerp en uitwerken segmentatie in boven en onderstuk.
  • Berekenen bevestigingsmiddelen en lasverbindingen.
  • Uitwerken bordes van de wadpalen inclusief opstelplaats ET-installatie, leuningen, looproosters.
  • Uitwerken wrijfstijlen, bolders en inklimvoorziening.
  • Optimalisatie fundering kwelderpalen