Projecten - Controleberekening van rollenkluizen

Controleberekening van rollenkluizen


Project

MH Poly heeft voor de firma Tenwolde Transport & Repair een controleberekening gemaakt van diverse rollenkluizen.

 

Projectomschrijving
MH Poly heeft voor de firma Tenwolde Transport & Repair een controleberekening gemaakt van diverse rollenkluizen. Deze rollenkluizen zijn kasten met geleidewielen voor ankers en/of kabels en zijn berekend op werkelijk optredende spanningen en vervormingen. Hier is uit op te maken of de kluisframes sterk genoeg zijn of dat ze aangepast dienen te worden.

Projectwerkzaamheden
- Controleberekening van werkelijk optredende spanningen en vervormingen via de Eindige Elementen Methode (EEM) met in acht neming van de elasticiteitstheorie;
- Vergelijking van de Misses-spanningen;
- Beoordelen van de kluisframes.

https://youtu.be/vH7ynrooyKE

 

https://youtu.be/JDaNXSa4_Pc

https://youtu.be/un2045momxM

https://youtu.be/ptLuQ9Z8AQo

 

  • Opdrachtgever

    Tenwolde Transport & Repair bv