Project - Controleberekening van rollenkluizen

Controleberekening van rollenkluizen


Project

MH Poly heeft voor de firma Tenwolde Transport & Repair een controleberekening gemaakt van diverse rollenkluizen + video rollenkluizen.

 

Projectomschrijving
MH Poly heeft voor de firma Tenwolde Transport & Repair een controleberekening gemaakt van diverse rollenkluizen. Deze rollenkluizen zijn kasten met geleidewielen voor ankers en/of kabels en zijn berekend op werkelijk optredende spanningen en vervormingen. Hier is uit op te maken of de kluisframes sterk genoeg zijn of dat ze aangepast dienen te worden (zie video).

Projectwerkzaamheden
- Controleberekening van werkelijk optredende spanningen en vervormingen via de Eindige Elementen Methode (EEM) met in acht neming van de elasticiteitstheorie;
- Vergelijking van de Misses-spanningen;
- Beoordelen van de kluisframes.

 

Download project