Project - Noord-Zuidlijn Centraal Station Amsterdam

Noord-Zuidlijn Centraal Station Amsterdam


 

Projectbeschrijving
In de hoofdstad van ons land, Amsterdam, wordt een nieuwe metrolijn gerealiseerd. Onderdeel van deze Noord-Zuidlijn is een afzinktunnel onder het bestaande Centraal Station. De bestaande fundering van het Centraal Station is deels gesloopt en aangepast om ruimte te maken voor de afzinktunnel. Dit unieke project is uitgevoerd onder bijzonder uitdagende omstandigheden en in vaak erg beperkte werkruimtes.

MH Poly heeft advies geleverd voor het afzinken van het tunnelelement onder het Centraal Station en heeft het geleidingssysteem voor het veilig transporteren van het afzinktunnelelement hiervoor ontworpen.

Projectwerkzaamheden
- Controleren en voltooien van het Design Basis document voor het afzinken van het tunnelelement;
- Controleren en voltooien van alle benodigde constructieve onderdelen in het afzinkproces;
- Ontwerp en advies betreffende het monitoringsysteem voor het afzinkproces;
- Ontwerp en advies betreffende het lier- en verhaalsysteem;
- Advies en coaching in het opstellen van de uitvoeringseisen en checklists;
- Actieve deelname aan uitvoeringsteam afzinktunnel.