Project - Dampoort-aquaduct N57 (provincie Zeeland)

Dampoort-aquaduct N57 (provincie Zeeland)


Project

Om overlast voor de scheepvaart te beperken is ervoor gekozen om een afzinktunnel te gebruiken, waarbij het kanaal het N57 aquaduct wordt.

 

Projectomschrijving
Rijksweg 57 is een 77 km lange Nederlandse autoweg en rijksweg. De N57 loopt vanaf de N15 nabij Brielle en Rozenburg naar Middelburg, waar hij aansluit op de A58. De weg is een belangrijke ontsluitingsweg van Zeeland, en loopt over vier dammen uit de Deltawerken. De kanaal bij Walcheren kruist de nieuwe aan te leggen weg. Om overlast voor de scheepvaart te beperken is ervoor gekozen om een afzinktunnel te gebruiken, waarbij het kanaal een aquaduct wordt. MH Poly is gevraagd door de opdrachtgever om de hijsogen van de afzinktunnel te ontwerpen alsmede het merendeel van de revisietekeningen voor het gehele project.

Projectwerkzaamheden
- Ontwerp en doorrekenen van de hijsogen.