Project - Milieukundige begeleiding bij onderhoudsbaggerwerkzaamheden Voorhaven in Deventer

Milieukundige begeleiding bij onderhoudsbaggerwerkzaamheden Voorhaven in Deventer


 

Projectomschrijving
MH Poly heeft de milieukundige begeleiding verzorgt bij het opheffen van nautische ondiepten op een drietal locaties in en langs de IJssel. De Voorhaven Deventer is één van deze drie locaties. De waterbodem in de haven voldoet door jarenlange sedimentatie vanuit de IJssel niet langer aan de vereiste nautische diepte. Bij de geplande baggerwerkzaamheden zal voornamelijk klasse B specie vrijkomen en een kleine hoeveelheid specie die niet toepasbaar is.

Tijdens de baggerwerkzaamheden werden oliedrums opgebaggerd die zijn gaan lekken, met als gevolg een olievlekken op het oppervlaktewater. Naar aanleiding hiervan zijn de werkzaamheden gestaakt en is aanvullend onderzoek uitgevoerd. Na uitvoering van het onderzoek zijn de baggerwerkzaamheden in de haven onder intensieve milieukundige begeleiding uitgevoerd. Een deel van de specie is noodzakelijkerwijs naar een andere locatie afgevoerd.

Projectwerkzaamheden
- Verzorgen milieukundige begeleiding bij onderhoudsbaggerwerk klasse NT en B specie, conform BRL 6000, protocol 6003;
- Opstellen evaluatie verslag uitgevoerde onderhoudsbaggerwerkzaamheden;
- Nader/afperkend waterbodemonderzoek naar aanleiding van het optreden van een calamiteit (NEN 5720, conform BRL 2000, protocol 2003);
- Voorbereiding aanvraag stortvergunning baggerspeciedepot IJsseloog.