Project - Studie fietsverkeersstromingen gemeente Gouda

Studie fietsverkeersstromingen gemeente Gouda


Project

Studie van alternatieve fietsverkeersstromingen rondom station Gouda.

 

Projectomschrijving
Studie van alternatieve fietsverkeersstromingen rondom station Gouda.

Projectwerkzaamheden
- In kaart brengen huidige fietsverkeersstromingen;
- In kaart brengen alternatieve fietsverkeersstromingen in de nieuwe situatie (zonder wijzigingen /voorzieningen) en de daaruit voortvloeiende problemen;
- Uitwerking van twee varianten (SO-niveau) voor het oplossen van de problemen in de nieuwe situatie;
- Uitwerking SO-varianten in 3D visualisatie ter ondersteuning van de beleidsbeslissingen;
- Rapportage m.b.t. de alternatieve fietsverkeersstromingen en daaruit voortvloeiende varianten.