Project - Certificering grondstromen ‘Ruimte voor de Rivier’-project Kribverlaging fase III

Certificering grondstromen ‘Ruimte voor de Rivier’-project Kribverlaging fase III


Project

In het kader van het “Ruimte voor de rivieren” project Kribverlaging Fase III is MH Poly Consultants & Engineers B.V. verantwoordelijk voor het onder certificaat brengen van de vrijkomende grond van ca. 280 te verlagen kribben op rivier de Waal nabij Zaltbommel.

 

Projectomschrijving
In het kader van het “Ruimte voor de rivieren” project Kribverlaging Fase III is MH Poly Consultants & Engineers B.V. verantwoordelijk voor het onder certificaat brengen van de vrijkomende grond van ca. 280 te verlagen kribben op rivier de Waal nabij Zaltbommel.

De ontgraven grond dient elders toegepast te worden binnen de regels geldend voor het generieke toepassingskader van het Besluit bodemkwaliteit. Ten behoeve hiervan wordt de grond uitgeleverd onder het aan MH Poly Consultants & Engineers B.V. verleende BRL 9335 KOMO productcertificaat voor grond.

De beoogde toepassingslocatie betreft de Grootschalige Bodemtoepassing Koornwaard.

Projectwerkzaamheden

-   advisering inzake samen te voegen partijen (BRL 9335-1);
-   toezicht en advisering bij calamiteiten;
-   monstername en keuring partijen conform protocol 1001;
-   grondstromenadministratie BRL 9335;
-   uitleveren grond onder BRL 9335-1 KOMO productcertificaat.