Project - KLIC-data in het ArcGIS-platform binnen MH Poly

KLIC-data in het ArcGIS-platform binnen MH Poly


Project

KLIC-data in het ArcGIS-platform binnen MH Poly

Voorbereidingsfase: opstellen boorplannen

Voor advies- en ingenieursbureau MH Poly Consultants & Engineers B.V. zijn ruimtelijke, milieutechnische en ondergrondse vraagstukken dagelijkse kost. Een vlotte en goede voorbereiding is daarom van essentieel belang.

Het is voorafgaand aan een (water)bodemonderzoek belangrijk dat de ligging van kabels en leidingen in kaart worden gebracht voordat er in de bodem gegraven wordt om vervolgens een gedegen, veilig en uitvoerbaar boorplan op te stellen. Hiervoor moet een KLIC melding worden gedaan, waarna het Kadaster gegevens stuurt om de kabels en leidingen van de opgegeven locatie in te zien.

Hiervoor maakt MH Poly sinds mei 2021 gebruik van de software Xchange4s KLIC Import (afk. KLIC Import) uitgegeven door Net4s. Deze software maakt het mogelijk om KLIC-data in te laden in het ArcGIS-platform binnen MH Poly. ArcGIS, uitgegeven door Esri Nederland, is een softwarepakket voor het maken, analyseren en delen van kaartmateriaal. GIS staat voor geografisch informatiesysteem.

(tekst loopt door onder foto)

GIS
Uitvoeringsfase: bodemonderzoek

Door middel van KLIC Import kan de informatie uit de voorbereidingsfase gekoppeld worden aan de werkelijke situatie in de bodem. Door alle geo-informatie, zoals ligging van kabels en leidingen, in de interactieve kaarten te importeren of in te voeren, beschikt de buitendienst van MH Poly over alle benodigde en noodzakelijke informatie om een bodemonderzoek uit te voeren volgens de eisen en wensen van de opdrachtgever.

De buitendienst gebruikt hiervoor de Field Maps-app, onderdeel van het ArcGIS-pakket, die de actuele kaart van de omgeving weergeeft aangevuld met alle intern ingevoerde data.

De combinatie ArcGIS en KLIC Import zorgt voor een duidelijk overzicht op locatie, waardoor er efficiënt gewerkt en gecommuniceerd kan worden binnen de organisatie.

(tekst loopt door onder foto)

Rapportagefase: verschaffen van een informatieproduct in plaats van een opsomming van resultaten

Na uitvoering van het bodemonderzoek is het essentieel dat de opdrachtgever snel en juist wordt geïnformeerd over de resultaten voortgekomen uit de uitvoeringsfase.

Buiten dat het mogelijk is om via het ArcGIS-platform kaarten op maat te maken en deze binnen de organisatie te delen, is het ook mogelijk om de informatie van het bodemonderzoek, zoals boorpunten en -resultaten, in de overzichtskaarten in te voeren en online te delen met de opdrachtgever. Hierdoor wordt alles visueel inzichtelijk gemaakt, waardoor het een waardevolle toevoeging is aan rapportages in plaats van een opsomming van resultaten.

Het ArcGIS-platform geeft ook de ruimte om bruggen te slaan met de adviesgroepen Waterbouw & Infra, Industrie & Constructies en/of andere partners en klanten. In het ArcGIS-platform kunnen namelijk ook ontwerpen in een ruimtelijke context geplaatst worden. Hiermee wordt een ontwerp niet alleen getoetst op basis van sterktes, maar ook op basis van clashes in de ondergrond met bijvoorbeeld kabels en leidingen of op basis van de kwaliteit van de ondergrond.