Project - Ontwerp kofferdam Scheldekaai Antwerpen (België)

Ontwerp kofferdam Scheldekaai Antwerpen (België)


Project

In opdracht van DCN Diving BV heeft MH Poly het ontwerp gemaakt van een kofferdam. De kofferdam zorgt ervoor dat duikers herstelwerkzaamheden aan de kade in een veilige omgeving kunnen uitvoeren.

 
Aanleiding

De kademuur in de Schelde van Antwerpen is door de jaren heen verzakt en wordt grondig gerenoveerd. Voor werkzaamheden aan de kadevoegen en -bekleding heeft MH Poly een kofferdam ontworpen. De kofferdam bestaat uit een flexibel systeem van zeven losse delen, die aangepast kan worden aan de hoogte van de kademuur.

Resultaat

Er is een ontwerp gemaakt van een kofferdam die aansluit op de bestaande kademuur in de Schelde. Bij het ontwerp is er rekening gehouden met oneffenheden in de kade, die ontstaan zijn door de verzakking. De aansluiting van de kofferdam op de kade is in detail uitgewerkt en ook de werkwijze voor droogzetting van de kofferdam is uitgewerkt.

Ook is een praktisch en efficiënt systeem bedacht waarbij de kofferdam in het water verplaatst kan worden naar de naastliggende voeg.

Download project