Project - Olieterminal Constanta Roemenië

Olieterminal Constanta Roemenië


 
Projectomschrijving

De opdrachtgever heeft plannen om een nieuwe olieterminal op te bouwen in de haven van Constanta, Roemenië. Aardolie zal op deze locatie worden aangevoerd door olietankers en worden opgeslagen en/of verder worden verwerkt. Na raffinage en kraken zal de olie weer verder geëxporteerd worden over de Zwarte Zee. Dit proces brengt veel uitdaging met zich mee voor het haven- en terminalontwerp, zoals een veilige aanleglocatie voor het laden en lossen van tankers.

MH Poly heeft een vooronderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden om een olieterminal te ontwikkelen. In dit masterplan werd o.a. gekeken naar de verschillende benodigde faciliteiten en mogelijke havenindelingen waarbij er varianten zijn gemaakt met verschillende aanvoergeul, draaicirkel en verscheidene havenbassins configuraties. Dit alles met als doel een eerste inzicht te krijgen in de optimale lay-out van de terminal.

Projectwerkzaamheden

- Vooronderzoek waar onderwerpen zoals aanlegmogelijkheden, faciliteiten en pier ontwerpen worden geschetst;
- Conceptontwerp van de aanlegplekken;
- Conceptontwerp van o.a. het ontwerp van de jetty met laadarmen.

Download project