Project - Zuivering van verontreiniging industrieterrein Dordrecht

Zuivering van verontreiniging industrieterrein Dordrecht


Project
Projectomschrijving

Op het industrieterrein in Dordrecht, bij de Nijverheidstraat is een sterke verontreiniging in zowel de grond als in het grondwater gevonden. Eén van de verontreinigingen die gevonden is, is creosoot. Creosoot is een chemische teerachtige substantie die onder andere gebruikt is bij de behandeling van spoorbielzen. Ook is er metaal in de grond gevonden en dit heeft te maken met de ophoging van het terrein destijds met pyrietslakken.

De pyrietslak dankt zijn naam aan de stroperige en slijmerige metalen substantie die vroeger uit de hoogoven kwam. De pyrietslakken die in de grond zitten bij de Nijverheidstraat zijn afgedekt met asfalt en klinkers, maar doordat de locatie gebruikt wordt voor activiteiten kan er niet gesaneerd worden door ontgraving.

Daarom is er gekozen voor het jaarlijks monitoren van de grens van de verontreiniging. Een drainagesysteem haalt het grondwater uit de grond, waarna deze wordt gezuiverd van verschillende metalen in een zuiveringsinstallatie.

Over MH Poly en dit project

MH Poly controleert de zuivering en monitort de verontreiniging om na te gaan of deze niet groter wordt. Vanaf 2019 is in samenwerking met Deltares, gespecialiseerd in biologische afbraak, gekeken naar de mogelijkheid om de huidige verontreinigingen biologisch af te breken. Tijdens het draaien van deze pilot is de waterzuivering tijdelijk stilgezet om te zien of de situatie rondom de verontreiniging stabiel blijft of dat de verontreiniging afgebroken wordt. Deze pilot wordt eind 2023 afgerond, waarna de resultaten geanalyseerd worden.

Resultaat

De verontreiniging wordt in totaal 30 jaar gemonitord. Bij – eventuele – verspreiding van de verontreiniging kan er meteen ingegrepen worden. De zuiveringsinstallatie wordt, zolang deze in werking is, periodiek gecontroleerd. Volgens het saneringsplan zal deze monitoring tot 2038 duren.

Projectwerkzaamheden
  • Historisch onderzoek
  • Dwarsprofielen in kaart brengen
  • Grondwaterstromen in beeld brengen
  • Contouren, omtrek en oppervlak van de verontreinigingen in kaart brengen
  • Projectstatus communiceren naar opdrachtgever
  • Bemonstering en analyses als dataverzameling voorafgaand aan de monitoring
  • Advies over de zuiveringsinstallatie en input over mogelijkheden biologische afbraak
Opdrachtgever en samenwerking

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
In samenwerking met: Verhoeve Milieu & Water (waterzuivering), Deltares, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Waterschap Hollandse Delta

 

 

Download project