Project - Onderzoek m.b.t. herinrichting N307 Roggebot- Kampen

Onderzoek m.b.t. herinrichting N307 Roggebot- Kampen


Project
Projectomschrijving

De provincies Flevoland en Overijssel gaan, in samenwerking met Rijkswaterstaat, werken aan de vernieuwing van de N307 en de oeververbinding tussen deze twee provincies.

De oude weg bij de Roggebotsluis tussen het Vosse- en het Drontermeer maakt plaats voor nieuwe infrastructuur met zowel oplossingen voor het langzaam- als het snelverkeer. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan enkele ingrepen die nodig zijn voor de waterveiligheid van de regio.

De Roggebotsluis verdwijnt, de doorgang voor het water wordt hier een stuk breder en er komt een nieuwe beweegbare brug met een grotere doorvaarhoogte. Het resultaat belooft een vlottere doorstroming voor het verkeer en een veiligere situatie voor gebruikers van de weg en het water.

De herinrichting van de N307 tussen Roggebot en Kampen staat niet op zichzelf maar is onderdeel van twee grotere programma’s. Een daarvan is een wegenprogramma gericht op een betere wegverbinding tussen Alkmaar en Zwolle, genaamd: ‘De weg van A tot Z’.

Het andere programma is natuur- en gebiedsontwikkeling IJsseldelta, wat het sluitstuk vormt van het “Ruimte voor de Rivier” programma. Het gebied rondom de Roggebotsluis bevindt zich in een hoogwaterbeschermingszone, wat meer uitdagingen met zich mee brengt. Meer informatie hierover is te vinden op www.ijsseldeltaprogramma.nl. Op deze website staat ook een 3D-visualisatie van de toekomstige N307.

De Combinatie Roggebot, bestaande uit de firma’s Mobilis, Van Gelder en Van den Herik, realiseert als opdrachtnemer dit project. Zij managen en begeleiden de omgeving en grondbalans gedurende de werkzaamheden.

De aanleg, bouw en herinrichting zijn eind 2020 gestart en het gehele project dient in juni 2023 gereed te zijn.

Over MH Poly en dit project

Bij het project van de Roggebot is MH Poly gevraagd om advies te geven over de uit te voeren waterbodem-, bodem- en locatieonderzoeken binnen het projectgebied. Daarnaast is er gevraagd om een proactieve houding, zodat er sneller geschakeld kan worden, vroegtijdig raakvlakken gesignaleerd worden en problemen worden voorkomen. Na het beoordelen van bestaande onderzoeken en het hieraan gekoppelde advies, zijn de diverse onderzoeken door MH Poly uitgevoerd.

Projectwerkzaamheden
  • Reviews van alle bestaande (water)bodemonderzoeken;
  • Nul-situatie onderzoek werkterreinen;
  • Waterbodemonderzoek en troebelheidsbepalingen lozingswater Vossemeer en Drontermeer (groot- en klein werkschip i.c.m. Duikbedrijf Europa);
  • Waterbodemonderzoek sluis (met boorinstallatie circa 9 meter i.c.m. Geotron);
  • Grondstromenplan;
  • 3D-model verontreinigingen;
  • Uitvoeren partijkeuringen, contact onderhouden bevoegd gezag betreffende grondstromen/meldingen en vergunningen.