Nieuws

Terug naar Nieuws

Verificatieverklaring voor emissie inventaris CO2-footprint 2020

In het kader van duurzaamheid heeft MH Poly voor het kalenderjaar 2020 een inventarisatie van haar totale CO2-uitstoot opgesteld en vastgelegd in het document “CO2-footprint 2020 MH Poly Consultants & Engineers B.V. d.d. 01-07-2021”. Kiwa heeft onze CO2-footprint 2020 als in orde beoordeeld en derhalve een verificatieverklaring voor de CO2-emissie-inventaris 2020 conform ISO14061-1:2019 aan MH Poly toegekend.

Klik hier voor de verificatieverklaring van Kiwa

Terug naar Nieuws