Nieuws

Terug naar Nieuws

Adviesbureau MH Poly bedacht voor een kademuur in de Antwerpse haven en methode om kademuren van de zwaarste categorie onder droge omstandigheden te plaatsen met behulp van caissons. 

Artikel uit: Technisch weekblad
Door: Erwin Boutsma

Zondag 21 februari 2010

Bard Louis, directeur van MH Poly en adviseur bij het project, noemt de bekistingsmethode een ‘droge kuip’. Hij refereert hiermee aan twee van de belangrijkste kenmerken van deze kadeconstructietechniek: dat de constructie met een drijvend caisson gebeurt en dat de bovenkant dus open is, en dat het geheel onder droge omstandigheden kan worden gebouwd. Dat laatste heeft als voordeel dat het beton een betere kwaliteit heeft dan wanneer het wordt gestort als er water in de kist staat. ‘Nat storten kan wel, maar de kwaliteit van het beton is vaak minder’, zegt Louis. ‘De opdrachtgever, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, had misschien slechte ervaringen met nat storten, want de harde eis was dat de kademuur via droog storten moest worden gebouwd.’

Aannemer Van Laere had het werk al aangenomen onder deze voorwaarden maar hadden blijkbaar problemen om het voor elkaar te krijgen, want ze schakelden duikbedrijf DCN en MH Poly laat in. Louis: ‘We maakten de eerste schetsen pas in juni 2009, en in september 2009 was de constructie operationeel.’ Normaliter bouwt men soortgelijke kademuren met behulp van een hulpdamwand ervoor, om zo een tijdelijke droge werkruimte te krijgen, of met prefab-elementen. MH Poly ontwikkelde, met DCN en Van Laere, een methode waarbij men, na het slaan van de definitieve combiwand, tijdelijk een caisson aan waterzijde aanbrengt. Zo ontstaat er een droge werkruimte voor het storten van het beton van de deksloof (betonnen kopbalk).

Het ontwerp maakt gebruik van de natuurlijk aanwezige waterdruk waardoor het caisson de stortbelasting gemakkelijk kan opnemen. Bovendien zorgt diezelfde waterdruk ervoor, dat de kuip goed afdicht tegen de combiwand. In de droge ruimte staat een in hoogte verstelbaar werkplateau dat dienstdoet als onderkist waarop men de wapening aanbrengt. Vervolgens wordt de traditionele wandbekisting geplaatst en kan de deksloof worden gestort. Na enkele dagen wordt het caisson met een ponton met hydraulische hefinrichting verwijderd en naar de volgende positie gevaren. Op deze manier is het mogelijk om per week één moot (deel) van 20 m te storten. De totale lengte van 860 m kadeconstructie zal dit voorjaar gereed zijn.

Terug naar Nieuws