Nieuws

Terug naar Nieuws

PROJECT – We zijn het er allemaal over eens dat we de wereld schoner willen achterlaten voor onze kinderen.  Plasticvervuiling is een groeiend wereldwijd probleem, dat een ernstige bedreiging vormt voor ecosystemen en het leven in zee.  Toen we gevraagd werden door The Great Bubble Barrier om mee te denken hoe de bellenschermen geïnstalleerd kunnen worden, twijfelden we geen seconde. Een project met een wereldwijde missie.

Hoe werkt het?
Het bellenscherm werkt door middel van luchtbellen die door een geperforeerde buis op de bodem van een waterweg worden gepompt. Terwijl de luchtbellen opstijgen, creëren ze een opwaartse stroming in het water. Dit zorgt ervoor dat plastic en ander drijvend afval omhoog wordt geduwd naar het wateroppervlak.

Doordat de buis diagonaal is geplaatst, worden de plastic deeltjes niet alleen omhoog geduwd, maar ook zijwaarts verplaatst door de natuurlijke stroming van het water.  Hierdoor wordt het plastic uit het water, langs het diagonale scherm, naar het opvangsysteem geleid. Dit proces verstoort het leven in het water minimaal en voorkomt effectief dat plastic verder stroomt en uiteindelijk in zee terechtkomt.

Harlingen
Harlingen is de vierde in Europa met een Bubble Barrier. Eerder werden er Bubble Barriers in Amsterdam, Katwijk en de Ave rivier in Vila de Conde (Portugal) geplaatst. Het systeem in het Van Harinxmakanaal zal zoveel mogelijk plastic filteren, voor het de Waddenzee kan bereiken.

Steentje bijdragen aan een schonere wereld
De ingebruikname van de Great Bubble Barrier in Harlingen zorgt ervoor dat er weer een nieuwe stap is gezet naar een schoner milieu. MH Poly voerde een locatie- en kade-inspectie uit. Om de bestaande kade te ontzien, ontwierp MH Poly een vrijstaand plateau waaraan de opvangconstructie is gehangen en waarop de benodigde apparatuur is geplaatst. Vervolgens maakten we een gedetailleerd uitvoeringsontwerp en de benodigde tekeningen voor het plateau. Ook de verankering van het bellenscherm, die onder water ligt en bestand moet zijn tegen de schroefstraalbelasting van grote CEMT V-schepen, werd door MH Poly uitgewerkt.

Daarnaast voerde de afdeling Milieu het waterbodemonderzoek uit, noodzakelijk voor de baggerwerkzaamheden. Het slib werd bemonsterd en geanalyseerd. We zijn blij dat we met onze adviesgroepen Waterbouw en Milieu hebben kunnen bijdragen aan het initiatief van The Great Bubble Barrier en een schonere toekomst voor het Waddengebied.

In deze video krijg je een mooie impressie van The Bubble Barrier in Harlingen!

 

Terug naar Nieuws