Nieuws

Terug naar Nieuws

DIJKVERSTERKING – Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van Nederland heeft als doel de dijken en waterkeringen langs de kust en binnenwateren te versterken, zodat ze bestand zijn tegen klimaatverandering in de toekomst.

MH Poly is voor het project ‘Dijkversterking Marken’ door Combinatie Hof op Marken gevraagd om de huidige conditie van de steenachtige bekleding en de fundering van de dijk op het schiereiland Marken in kaart te brengen en te onderzoeken. Het uiteindelijke streven is om zoveel mogelijk materiaal van de oude dijk te hergebruiken voor het aanleggen van de dijk van de toekomst!

Meer lezen over dit project? Bekijk: Dijkversterking Marken: milieukundig onderzoek hergebruik materialen – MH Poly Consultants & Engineers

#mhpoly #creatieveingenieurs | Hoogwaterbeschermingsprogramma #dijkversterking #hwbp #Marken |
JLD International BV | #milieu #BRL1003 | DEME Environmental Contractors DECnv

Terug naar Nieuws