Nieuws

Terug naar Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst is ondertekend: BOOST ziet het levenslicht.

BOOST is een samenwerking van 6 specialistische bedrijven, die in het kader van een aanbesteding voor Rijkswaterstaat de handen ineen hebben geslagen. Eind augustus is door zijn Bosch RexrothCicom & CopierdBvisionEconsultancy.nlMH Poly Consultants and Engineers en RvB Engineering B.V. de samenwerkingsovereenkomst officieel ondertekend en wordt er gewerkt onder de naam #BOOST.

De hierboven genoemde bedrijven hebben bijna een jaar lang gewerkt aan het intensieve aanbestedingstraject met een positief resultaat: de gunning voor de samenwerkingsraamovereenkomst 4 (afk. SROK-4) adviesdiensten voor het leeuwendeel van de werkvelden.

Samen vormen ze een multidisciplinair team van MKB-bedrijven. Dit team is gespecialiseerd in: hydraulica, elektronica voor bewegende constructies, geotechniek, sterkteleer, assetmanagement, onderzoek en advies over bodem, flora en fauna, archeologie, geluid en trillingen, ontwerp, contractvorming en projectmanagement.

Met al deze kennis kan de combinatie een BOOST geven aan de samenwerking met en de projecten voor Rijkswaterstaat en ook aan het samenwerkingsplatform dat wordt nagestreefd.

Penvoerder van BOOST is Cicom & Copier, die al Rijkswaterstaat contractant was bij de Samenwerkingsovereenkomst-3.

Ondertekening samenwerking BOOST: v.l.n.r. Bard Louis – MH Poly, Erwin Mense – Bosch Rexroth, Rob Speldenbrink – Cicom & Copier, Erwin Zwerver – Econsultancy, Jonathan ten Bolscher – RvB Engineering B.V., Jeroen Kamer – dBvision (niet op de foto).

#Adviesbureau #Archeologie #Assetmanagement #Bodemonderzoek #Bodemsanering #CivieleTechniek #Constructieberekeningen #Ecologie #Elektronica #Geotechniek
#Hydrauliek #Hydraulica #Infra #Ingenieursdiensten #Luchtkwaliteit #MilieuAdvies #Sterkteleer #Stikstof #Waterbodemonderzoek #Werktuigbouwkunde

Terug naar Nieuws