Nieuws

Terug naar Nieuws

Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek. Dat is dagelijkse kost voor onze gecertificeerde veldwerkers van de afdeling Milieu & Ruimte. Niet iedere bodem is hetzelfde en daarom vergt elk onderzoek een andere aanpak.

Zo valt de te baggeren bodem van de Algerasluis (Stormvloedkering Hollandse IJssel) niet onder het kopje ‘waterbodemonderzoek’, maar onder de noemer ‘partijkeuring’.
Waarom? Dat lees je hier!

Ga naar het project! Kijk ook eens op onze LinkedIn pagina voor meer nieuws.

#civieletechniek #HollandseIJssel #bodemonderzoek #waterbodemonderzoek #partijkeuring #baggeren #baggerspecie #baggerspeciedepots #creatieveingenieurs #MilieuRuimte #mooiproject #Algerasluis

Terug naar Nieuws