Nieuws

Terug naar Nieuws

Auteur: Carline Klijn – van Best

Bij MH Poly uit Bergen op Zoom, zijn de modelleurs en constructeurs van de adviesgroep Industrie & Constructies bedreven in het maken van constructieberekeningen, het ontwerpen van fabrieksprocessen en tankparken en engineeren van pijpleidingsystemen. Het snel en accuraat in beeld brengen van een situatie staat centraal bij het herinrichten van een ruimte.

Obstakels

De (werktuig)bouwkundigen binnen MH Poly richten zich op het modelleren en uitwerken van ontwerp- en uitvoeringstekeningen, maar ook constructieberekeningen. Maar ook het opstellen van planningen en begrotingen wordt gedaan voor diverse industrieën. Marco Buijsen, manager adviesgroep Industrie & Constructies: “Wanneer we praktijksituaties van onder andere leidingwerk en fabriekshallen inzichtelijk en overzichtelijk willen maken, doen we een haalbaarheidsstudie aan de hand van een 3D-scan.”

Met deze geavanceerde scanmethode kan MH Poly grote ruimtes inscannen, waarna de verkregen data met behulp van software wordt omgezet in driedimensionale CAD-tekeningen. “We besparen er enorm veel tijd mee. Daarnaast is de nauwkeurigheid van de scan zo hoog, dat is niet door handmatig inmeten te evenaren. Obstakels worden snel visueel zichtbaar en ook kunnen nieuwe ontwerpen gemakkelijk in de bestaande omgeving worden ingetekend.”

Spin in het web

In zijn rol als adviesmanager heeft Buijsen een hoog verantwoordelijkheidsgevoel wat betreft de kwaliteit en uitvoering van de projecten. “We benutten zoveel mogelijk de sterke kanten van onze teamleden, waardoor de meest motiverende en inspirerende samenwerkingen ontstaan. Onderling, maar ook met de klant.” Korte lijnen met de klant zijn volgens Buijsen belangrijk, zeker tijdens complexe projecten, waarbij meerdere partijen samenwerken. “Ontzorgen is de essentie: het aanspreekpunt zijn voor de opdrachtgever, maar ook de planmatige spin in het web voor alle partijen die bij het project betrokken zijn.”

Custom made staalconstructie

Het bedrijf uit Bergen op Zoom streeft naar het ontwerp van ‘lichtgewicht’ constructies, oftewel constructies waarbij de meest optimale hoeveelheid staal wordt gebruikt. “Hierdoor wordt de CO2 uitstoot bij het produceren van staal gereduceerd en tegelijkertijd wordt zorgvuldig omgegaan met het gebruik van schaarse en kostbare grondstoffen.”
MH Poly ontwerpt niet alleen grote staalconstructies, zoals bordessen, kooiladders, leidingbruggen en gebouwen. Ook voor de kleinere constructiebureaus in de regio engineeren ze ‘custom made’ staalconstructies. “Dat zijn dan kleinere op maat gemaakte ontwerpen en uitvoeringstechnieken voor een constructie die de opdrachtgever vervolgens vervaardigt en plaatst bij de klant.”

Samenwerking

MH Poly heeft nóg meer specialistische kennis in huis en bestaat naast de adviesgroep Industrie & Constructies uit Milieu & Ruimte en Waterbouw & Infra. Wanneer nodig wordt er tussen deze afdelingen samengewerkt en kennis uitgewisseld. Van die samenwerking is bijvoorbeeld sprake bij het realiseren van een leidingbrug met fundering. Buijsen: “Projecten zijn door hun veelzijdigheid niet altijd in één hokje te plaatsen. Dan is het juist fijn om een team van deskundigen samen te kunnen stellen dat perfect is toegerust op een project. Flexibiliteit werkt enorm in ons voordeel.”

Dit artikel is geplaatst op de website van Regio in Bedrijf

Terug naar Nieuws