Nieuws

Terug naar Nieuws

Onze veldwerkers te zien in video SIKB

waterbodemonderzoekNamens Rijkswaterstaat verzorgt de Vries & van de Wiel (onderdeel van DEME) het baggeronderhoud op de rivieren en vaarwegen in West-Nederland Zuid. Afgelopen najaar heeft SIKB de ‘waterbodemprotocollen’ in de praktijk gefilmd. Op onder meer het Zuiddiepje aan de Nieuwe Maas te Rotterdam zijn voor de film opnames gemaakt van milieuhygiënisch waterbodemonderzoek, uitgevoerd door MH Poly.

De video is onderdeel van de SIKB-videoserie ‘De Toepassing’ en belicht het wat, wanneer en waarom van protocollen, beoordelingsrichtlijnen en innovatieve technieken voor het werkveld Bodem en ondergrond. Het doel daarbij is kwaliteitsborging en -verbetering bij marktpartijen en overheden.
Recentelijk is de ‘baggerketen’ in beeld gebracht, zie https://www.sikb.nl/nieuws/2021/videoserie-de-toepassing-baggeren-onderdeel-van-waterbodembeheer

Wanneer moet er in bijvoorbeeld een vaargeul worden gebaggerd en om hoeveel bagger gaat het dan? Hoe bepaal je dat? Wat kun je vervolgens met die baggerspecie doen? Is het ergens anders voor te gebruiken, of is het zo verontreinigd dat dan schade aan het milieu dreigt? Hoe kom je daarachter? En hoe gaat dat baggeren in zijn werk? In deze video wordt een antwoord op deze en andere vragen gegeven, met veel fraaie beelden en een uitleg over de SIKB-protocollen die bij deze werkzaamheden van toepassing zijn.
Resultaat is een geslaagde film met mooie beelden en heldere uitleg over de gehele baggerketen, dus van waterbodemonderzoek t/m berging en toepassing, met onze erkende monsternemers #2003 !

Terug naar Nieuws