Nieuws

Terug naar Nieuws

Voor de Gemeente Heemstede hebben we eerder samen met Ingenieursbureau Maters en De Koning de conditie van diverse keerwanden en beschoeiingsconstructies onderzocht. Hieruit bleek dat er nog een technische inspectie nodig is om het constructief risico, het risico op bezwijken, in kaart te brengen.

Eind vorig jaar hebben we van de gemeente opdracht gekregen om een reguliere toestandsinspectie uit te voeren voor 9,5 km beschoeiing. Onze veldwerkers David Janssen en Martin van den Breevaart zijn hiervoor samen met Martijn Broos te water gegaan in het altijd zonnige Heemstede.

MH Poly heeft ook opdracht gekregen om de inspectiedata in het software systeem @ArcGIS in te voeren, zodat voor de gemeente de status van de objecten en kunstwerken altijd direct inzichtelijk is. Andere verzamelde documenten zoals foto’s, locatie gegevens en kwantificering van gebreken kunnen via ArcGIS op verschillende manieren gepresenteerd worden.

Met de resultaten van de inspecties kan tevens ook een schatting worden gemaakt hoeveel budget er nodig is om de kunstwerken te onderhouden. Hierdoor kan het meerjarig onderhoudsplan geüpdatet worden.

Terug naar Nieuws