Inspectie beschoeiingen Gemeente Heemstede

Voor de gemeente Heemstede hebben we eerder al nadere inspecties gedaan bij diverse keerwanden en beschoeiingsconstructies om het constructief risico in te schatten en beheersbaar te maken. Eind vorig jaar hebben we opdracht gekregen 9,5km beschoeiing te inspecteren en te kijken naar de onderhoudstoestand. Onze veldwerker David heeft samen met Martijn Broos en onze stagiair 3,5km geïnspecteerd in het altijd zonnige Heemstede.

Voor MH Poly zit er ook de opdracht in om de geïnspecteerde data aan ArcGIS te koppelen, zodat de status van de objecten altijd inzichtelijk is en dat de data; foto’s, locaties en kwantificering van gebreken op verschillende manieren gepresenteerd kan worden. Dit sluit aan op de inspecties die we ook voor de kleine duikers in Zuid Nederland doen en is goed voor de dataverwerking van FieldMaps (opnameprogramma buiten) in ArcGIS.