Nieuws

Terug naar Nieuws

Tekst: Aline Boomstra, Adviesgroep Milieu & Ruimte

Laatst hebben we, de adviesgroep Milieu & Ruimte, het omdijkte baggerdepot in het Hollandsch Diep bezocht. Want, waar gaat de baggerspecie heen die vanuit onze projecten wordt afgevoerd?

Het komt namelijk weleens voor dat de vrijgekomen baggerspecie niet kan worden verwerkt of hergebruikt. Wanneer dat het geval is kan deze specie naar het baggerdepot in het Hollandsch Diep worden gebracht, mits het specie uit het Benedenrivierengebied is.

Hollandsch Diep is een omdijkt depot, dat wil zeggen dat het depot is afgesloten van het omringende oppervlaktewater. Om bij het depot te komen, moet je over water en dus maakten we, samen met de beheerder vanuit Rijkswaterstaat, een boottochtje voor de ‘grote’ oversteek.

(Artikel gaat onder de foto door)

 

Eenmaal aangekomen bij het depot kregen we een rondleiding en hebben we uitleg gekregen over de bouw en de ontwikkeling van depot Hollandsch Diep. Ook kregen we een kijkje in de dagelijks terugkerende werkzaamheden, zoals: het lossen van de baggerschepen, maar ook grasmaaien en houtopstanden bijhouden.

We hebben de ochtend afgesloten met een wandeling over het depot, waarbij we hebben genoten van de mantelmeeuwen en oeverzwaluwen, die hier zijn neergestreken om te nestelen. Een mooi tafereel en tevens voor een groot gedeelte decor voor ‘De Nieuwe Wildernis 2’, zo vertelde de regisseur van deze film, die ook aanwezig was. Hierna was het tijd om weer aan wal te gaan. Over naar de orde van de dag!

Het was fijn om even achter onze computer vandaan te komen om op deze manier een beeld te krijgen waar de vrijgekomen baggerspecie uit onze projecten terechtkomt, wanneer deze niet kan worden verwerkt of toegepast.

Lees ook:

Land + Water, nov-2005, nr.11, jaargang 45 – Dossier baggerspeciedepot Hollandsch Diep ‘Certificering zorgt voor goed beheer grondstromen’

 

 

Terug naar Nieuws