Nieuws

Terug naar Nieuws

Lees hier het artikel in originele lay-out

Toen tijdens de crisis het aantal traditionele opdrachten terugliep besloot MH Poly, het ingenieursbureau waarvan Bard Louis mede-aandeelhouder is, zich te gaan richten op projecten met een hoog risico. ‘Die bleken niet alleen lucratief te zijn,’ zegt hij, ‘maar ook een uitdagend beroep op onze creativiteit te doen.’

MH Poly is actief op drie terreinen: Milieu & Ruimte, Waterbouw & Infra en Industrie & Constructies. ‘Vaak worden bij projecten verschillende specialisten ingehuurd,’ zegt Bard, tevens manager van de adviesgroep Waterbouw & Infra. ‘Dan zie je op de raakvlakken fouten ontstaan, bijvoorbeeld door een gebrek aan interne communicatie of door hokjesdenken. Onze kracht zit juist in de regierol tussen de verschillende disciplines.’

Innovatief vermogen

Klanten zijn voor 60 procent aannemers, die soms al in een tenderfase de ondersteuning van MH Poly inroepen. Op milieukundig gebied zijn het overheidsorganen zoals waterschappen, gemeenten en provincies, en de derde groep is de industrie waarbij het meestal gaat om aanpassingen of verbouwingen binnen de bestaande constructies. Vooral binnen de disciplines waterbouw en industrie wordt volgens Bard het vaakst een beroep gedaan op het innovatieve vermogen van MH Poly.

Een voorbeeld van zo’n project is de verbreding van een sluis bij Södertälje in Zweden. Een belangrijke doorgang voor de scheepvaart vanaf zee richting het achterland van Stockholm. Omdat hiervoor een alternatief ontbreekt, was een minimale hinder voor de scheepvaart dan ook een harde eis. ‘We vonden samen met de Zweedse aannemer de oplossing in het creëren van twee bouwputten naast de huidige sluisdeuren, waarin de nieuwe sluishoofden inclusief deuren worden gebouwd en getest. Wanneer de deuren gereed zijn, wordt het vaarverkeer kortstondig stilgelegd en schuiven we de sluishoofden onderwater op hun plaats. Daarna wordt een tijdelijke kadewand geslagen, zodat we de sluis daadwerkelijk kunnen verbreden. Ondertussen wordt ook een weg die over een van de sluishoofden loopt verlegd.’

Creativiteit

Hoe eenvoudig een dergelijke oplossing uiteindelijk ook mag lijken, het stelt de ingenieurs wel voor uitdagingen die een beroep doen op hun creativiteit. ‘In Zweden passen we een bouwmethode toe die op land beproefd is, maar onderwater nog nooit is uitgevoerd. Het zoeken naar dergelijke oplossingen levert bij onze mensen een mooie interne strijd op tussen zij die graag vasthouden aan de zekerheden van gebaande paden en zij die nieuwsgierig zijn naar nieuwe mogelijkheden.’

Durven

Volgens Bard zijn er drie voorwaarden voor innovatief ondernemen: ‘Allereerst inlevingsvermogen in het probleem van de opdrachtgever. Dan moet je out-of-the-box durven en kunnen denken. Wil je innovatief zijn dan moet je creativiteit alle ruimte geven. Ook al is het nog nooit gedaan, wil dat niet zeggen dat het niet kan. Tot slot moet je mogelijke fouten incalculeren. Zonder durf geen innovatie. Daarin moet je ook je opdrachtgevers mee kunnen nemen.’

MH Poly en Lansigt

Voor het project in Zweden werkt MH Poly samen met Iv-Infra, een ingenieursbureau uit Sliedrecht. ‘Daartoe hebben we gezamenlijk een nieuwe BV opgericht,’ licht Bard toe. ‘Dat stelde ons wel voor een aantal vragen. Hoe pak je dat aan? Wat zijn de valkuilen en hoe voorkomen we dat we daarin vallen? We hebben goede ondersteuning ontvangen van Lansigt. Ik heb echt gemerkt dat ook zij zich ontwikkeld hebben van traditioneel volgend naar actief meedenken met de bedrijfsvoering. Zij lieten op hun eigen terrein een soortgelijke flexibiliteit en creativiteit zien als waar wij voor staan. En een afspraak om acht uur ’s morgens om de zaken door te spreken was ook geen enkel probleem.’

Sigt 2017, nr 8. 28 juni 2017

Terug naar Nieuws