Nieuws

Terug naar Nieuws

Nieuwe projectreferentie: Zuivering van verontreiniging op industrieterrein Dordrecht

Op het industrieterrein in Dordrecht is een sterke verontreiniging in zowel de grond als in het grondwater gevonden. Saneren zou een logische vervolgstap zijn, maar doordat de locatie op dit moment in gebruik is, is het niet mogelijk om het terrein te ontgraven.

Toch zijn er mogelijkheden bedacht om de verontreiniging aan te pakken. Hoe houden we bij deze verontreiniging vinger aan de pols?

Lees het hier: https://mhpoly.nl/project/nijverheidstraat-te-dordrecht-monitoring-grondwater-en-ondersteuning-mogelijkheden-biologische-afbraak/

#creatieveingenieurs #MilieuRuimte  #mooiproject #mhpoly #milieu #nijverheidstraat #dordrecht #sanering #biologischeafbraak #verontreiniging

Terug naar Nieuws