Nieuws

Terug naar Nieuws

Een campagne van monsterformaat in de haven van Rotterdam

The word is out! MH Poly werkt samen met RPS, BoutenGeotron en Duikbedrijf Europa voor het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en Rijkswaterstaat aan een project van groots formaat: MonsterCampagne Rotterdam (MCR)! Het is belangrijk dat de vaarwegen en havens van mainport Rotterdam, maar ook de zeehavens van Dordrecht, nu en in de toekomst, diep genoeg blijven voor grote schepen. Hiervoor zal er opgehoopt sediment zoals slib en zand met regelmaat moeten worden gebaggerd.

Maar voordat er over kan worden gegaan op baggerwerkzaamheden zal er waterbodemonderzoek moeten worden gedaan. Een flinke klus! Onze veldploeg is al een aantal weken bezig en is dan ook vorige week in alle vroegte gesignaleerd door een Rotterdamse inwoner tijdens het bemonsteren van de waterbodem. Sinds kort op het nieuwe werkschip van Duikbedrijf Europa ‘De Europa’.

Al deze monsters worden geanalyseerd, zodat duidelijk is wat de kwaliteit van het onderhoudssediment is. Dit is verplicht voor het verkrijgen van vergunningen en ontheffingen voor het verspreiden en bergen van baggerspecie.

Kortom, een project van ‘monsterformaat’ in de grootste haven van Europa, want jaarlijks wordt er zo’n 14,5 miljoen kubieke meter zand en slib in het Rotterdamse havengebied gebaggerd (Bron: RPS).

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Nieuwsgierig naar wat MH Poly nog meer doet op het gebied van (water)bodemonderzoek?

Bekijk hier onze projecten op het gebied van Milieu & Ruimte en bekijk dan ons item van het RTL-Z programma ‘Nederland Maakt Het!’ waarin we de vibrocore gebruiken voor het bemonsteren van een locatie in Rotterdam.

 

 

 

Terug naar Nieuws