Nieuws

Terug naar Nieuws

ARNE-ZIJKANAAL – Ter voorbereiding op geplande werkzaamheden vanuit Provincie Zeeland hebben we ter plaatse van het Arne-zijkanaal in Middelburg een waterbodem- en een landbodemonderzoek uitgevoerd.

Het proces van het bemonsteren van de bodem begint met het identificeren van de locatie waar de monsters moeten worden genomen. Dit kan worden gedaan door het raadplegen van plattegronden en andere documenten, zoals historische kaarten om de meest geschikte locaties te bepalen. Vervolgens moet er bepaald worden welke monsters genomen moeten worden en op welke diepte.

Eenmaal op de locatie moet er zorgvuldig te werk worden gegaan om te voorkomen dat de bodem wordt verstoord. Het is belangrijk om te zorgen dat de monsters representatief zijn voor de bodem op die locatie, dus er moet worden gelet op zaken als bodemtextuur, kleur en vochtigheid. Zo zorgen we voor een goede voorbereiding op de werkzaamheden!

Weer of geen weer, onze powervrouw Aline Boomstra besloot de handen uit de mouwen te steken! Ze pakte de grondboor met beide handen aan en besloot onze veldwerker Martin van den Breevaart te ondersteunen.

#mhpoly #creatieveingenieurs #mooiproject #waterbodemonderzoek #landbodemonderzoek #voorbereiding #provinciezeeland #ingenieursbureau #middelburg #monstername

Terug naar Nieuws