Nieuws

Terug naar Nieuws

BERGEN OP ZOOM – In het kader van veiligheid (‘Ruimte voor de Rivier’) worden er door Rijkswaterstaat een groot aantal kribben in de Waal verlaagd. In totaal worden in de Midden-Waal in de 2de fase van de kribverlaging 140 kribben een meter verlaagd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door B.V. Aannemingsbedrijf L. Paans & Zonen uit Gorinchem.

MH Poly is, namens de aannemer, verantwoordelijk voor het beheer van de grondstromen in het kader van de BRL 9335-1 en de uitvoering van hieronder noodzakelijke partijkeuringen (protocol 1001) binnen het project. In het laatste kwartaal van 2011 zijn de werkzaamheden opgestart en vervolgens is de eerste fase van het project uitgevoerd. Tot nu toe zijn 72 kribben onder handen genomen.

In mei 2012 start aannemingsbedrijf L. Paans & Zonen met het tweede deel van fase 2: het verlagen van nog eens 67 kribben in de Midden-Waal op het traject Beneden-Leeuwen tot en met Oosterhout. In deze fase komen ook 30 kribben aan bod tussen Deesd en Beuningen, het traject waar in 2009 (fase 1) al een aantal kribben is verlaagd. De aannemer verwacht september/oktober 2012 de werkzaamheden voor de kribverlaging fase 2 af te ronden. Dan zijn ook de werkzaamheden van MH Poly afgerond.

Inmiddels is ook fase 3 van het project bekend: aannemers kunnen tot 15 juni inschrijven om de opdracht te verwerven voor de uitvoeringvan verlaging van nogeens 250 kribben in de Waal en de aanleg van twee langsdammen van tien kilometer. De fase 3 betreft de laatste fase ‘Kribverlaging Midden-Waal’.

MH Poly heeft reeds in 2010, in opdracht van Rijkswaterstaat, de waterbodem-onderzoeken uitgevoerd in de kribvakken waar de in de fase 3 te realiseren langsdammen zullen worden aangelegd.

Terug naar Nieuws