Nieuws

Terug naar Nieuws

KADEMUURHERSTEL – In opdracht van de OmniformGroup | ESG is MH Poly betrokken bij de uitwerking van de technische oplossingen voor de kademuur in de Oude Binnenhaven van Bergen op Zoom.

 

Momenteel onderzoeken we de haalbaarheid van verschillende varianten en bepalen we aan de hand van de huidige toestand welke variant waar kan worden toegepast. Martijn Broos is projectleider voor het civiele ontwerptraject en adviseert de Gemeente Bergen op Zoom voor de onderzoeken die nog plaatsvinden met betrekking tot de huidige capaciteit van de kademuur.

Vorige week is de voortgang van het ontwerpproces van de kademuur van de Oude Binnenhaven besproken tijdens de tweede bewonersbijeenkomst (omgevingstafel) in Het Groot Arsenaal.

Zo is de feedback, gegevens tijdens de eerste bewonersavond, vertaald naar enkele mogelijke varianten voor het herstel van de kademuur.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we:
– De ontwikkelingen sinds de vorige bijeenkomst doorgenomen inclusief vertaling van wensen en meningen van omwonenden in de verschillende ontwerpen;
– Zes technische varianten gepresenteerd en de verschillende constructiemogelijkheden, kansen en risico’s toegelicht;
– Belangrijke aspecten zoals parkeren, wandelpaden en groenvoorziening besproken (inclusief de geldende normen en richtlijnen);
– Een vooruitblik gegeven op de volgende bijeenkomst op 11 maart. Boringen gaan uitgevoerd worden in de kademuur om de huidige conditie en toestand nauwkeuriger in kaart te brengen. Zo kan de toepasbaarheid van de varianten beter bepaald worden.

Heb je vragen of wil je meer weten over onze betrokkenheid bij dit project? Neem gerust contact met ons op of met Gemeente Bergen op Zoom.

#RenovatieProject #Kademuur #DuurzaamOntwerp #BergenOpZoom #MHpoly #OmniformGroup #bergenopzoom#werkzaamheden #kademuren #oudebinnenhaven #MHPoly#Ingenieursbureau#Innovatie#creatieveingenieurs#werktuigbouwkunde  #civilengineering  #waterbouw  #bergenopzoom  #milieu  #bodem | Taco Van Housselt | Tamara de Vries

Terug naar Nieuws