Nieuws

Terug naar Nieuws

Habitat voor GINA-profiel reparatie Zuid-Korea

Projectomschrijving

Bij het aanleggen van een afzinktunnel in Zuid-Korea is een GINA-profiel beschadigd geraakt. Om een waterdichte afsluiting van de tunnelelementen te kunnen garanderen, was reparatie van de ontstane scheuren noodzakelijk. Deze reparatie moest in een droge opstelling uitgevoerd worden, echter het GINA-profiel bevond zich onder het wateroppervlak. Daarom heeft MH Poly een waterdichte habitat ontworpen. Deze habitat is een waterdichte en droge werkruimte voor maximaal twee personen, die om het GINA-profiel geschoven kan worden, zodat de herstelwerkzaamheden kunnen plaatsvinden.

Na goedkeuring van het schetsontwerp is de habitat verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp inclusief werktuigbouwkundige details. Op basis van het definitieve ontwerp zijn de werktekeningen vervaardigd.

Projectwerkzaamheden

– FEM-Analyse van de scheuren in het GINA-profile
– Uitvoeren van sterkteberekeningen
– Ontwerp (tekenen en berekenen) van de habitat
– Het detailleren van de werktekeningen

 

Opdrachtgever

Strukton Afzinktechnieken

Terug naar Nieuws